Kontakt | e-mail: reditelka@mshranicky.cz | tel. 778 973 720 | Puškinova 527, 682 01 Vyškov

Třída I.
Krokodýlci (logopedická)

Detail

Třída II.
Sluníčka

Detail

Třída III.
Kočičky

Detail

Třída IV.
Zajíčci

Detail

Oslava svátku maminek ve školce
Jarní fotografování v MŠ

2. května 2023 – dopoledne – jarní sady + společné foto tříd + tablo( předškoláci) – bližší informace v šatnách tříd

Vítáme svátky jara na Hraničkách

Chválíme rodiče a děti za krásnou velikonoční výzdobu. Děkujeme 🌞

Akce v MŠ v dubnu

5.4.ve středu vystoupení nejstarších dětí na velikonočních trzích v 10:40 , Masarykovo náměstí Vyškov ( Zajíčci)

13.4. ve čtvrtek program s Policií Vyškov – na školní zahradě od 10:00

18.4. v úterý „Den Země“ – přírodovědná stezka na ZŠ Letní pole ( Třída Sluníčka a Kočičky)

19.4. ve středu Výlet do Pozořic – environmentální program „Kouzelná hlína“( Třída Zajíčci a Krokodýlci)

24.4. v pondělí hudební pořad “ Večerníčky nedáme, rádi si je zpíváme“ (všechny třídy)

26.4. ve středu – prevence a bezpečnost, návštěva hasičů v MŠ, ukázka požární techniky ( všechny třídy)

Velikonoční tvoření s rodiči
Divadla ve školce – březen

6.3. Divadlo Sokolík – O princezně Elišce – třída Sluníčka a Kočičky

7.3. DDD Pohádka KYKYRYKY– všechny třídy v MŠ od 9:00

27.3. Divadlo plyšového medvídka O zlobivé notě – všechny třídy v MŠ od 9:00

Akce v MŠ v měsíci únoru a v březnu

Karnevaly v každé třídě s programem

8.2. Krokodýlci

21.2. Kočičky

23.2. Sluníčka

27.2. Zajíčci

Divadlo Úsměv v MŠ 28.2. úterý od 9:00 – pohádka „O nemocném pejskovi “ – všechny třídy

Návštěva včelaře v MŠ 2.3. od 9:30 , workshop, interaktivní výukový program o životě včel – všechny třídy

Zápis do MŠ 2023/24 – výsledky přijímacího řízení

Zveřejněním výsledků je Rozhodnutí o přijetí považováno za doručené, rodiče mají možnost Rozhodnutí

vyzvednout v kanceláři školy nebo na informační schůzce, která proběhne 22.června v 15:30 ve třídě Krokodýlků

Formuláře ke stažení:

ZÁPIS do ZŠ pro šk. rok 2023/24
AKCE VE ŠKOLCE v měsíci lednu 2023

11.1. 2023 středa – MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA – VÝUKOVÝ PROGRAM , dopoledne pro děti ze třídy ZAJÍČKŮ A KROKODÝLKŮ

17.1. úterýHVĚZDÁRNA VYŠKOV – pokusy – třída Krokodýlků

18.1. středa – program žáků ze ZŠ, MŠ a SŠ Vyškov v 10.00 – pro nejstarší děti Zajíčci

19.1. čtvrtek HVĚZDÁRNA VYŠKOV – pokusy – třída Zajíčků

24.1. úterý – Divadélko o první pomoci “ Jak sněhuláček ošetřoval medvídka Popletu“

9:00 Sluníčka a Kočičky

10:00 Krokodýlci a Zajíčci