Kontakt | e-mail: reditelka@mshranicky.cz | tel. 778 973 720 | Puškinova 527, 682 01 Vyškov

Screeningové vyšetření zraku dětí v MŠ proběhne 19.6.2023

Bližší informace získáte u p. učitelek na třídě.