Kontakt | e-mail: reditelka@mshranicky.cz | tel. 778 973 720 | Puškinova 527, 682 01 Vyškov

Třída I.
Krokodýlci (logopedická)

Detail

Třída II.
Sluníčka

Detail

Třída III.
Kočičky

Detail

Třída IV.
Zajíčci

Detail

   Prohlídka tříd v MŠ :

   🌞

  SLUNÍČKA   

 

🐱

KOČIČKY 

                                                                                                                                                                                

 

 

🐊

KROKODÝLCI –  logopedická třída

 

 

 

🐰

ZAJÍČCI   

             

 

O nás

         Mateřská škola Hraničky, Vyškov se nachází uprostřed sídlištní zástavby, poblíž Nemocnice Vyškov, na ulici Puškinově 527/22. Byla založena 1.června 1970 jako trojtřídní, po rekonstrukci je čtyřtřídní mateřskou školou s kapacitou 90 dětí. Od 1.1.2003 je právním subjektem. Součástí je i školní jídelna s kapacitou 180 strávníků. Budova školy je přízemní, pavilonového typu, obklopena prostornou zahradou se vzrostlými stromy a keři. V každém  pavilonu A i B jsou umístěny dvě třídy s vlastními vchody. Mezi nimi je spojovací budova, ve které se nachází kanceláře školy, školní kuchyně se zázemím a prádelna. Pavilony jsou propojeny spojovací chodbou a to poskytuje větší soukromí jednotlivým třídám, ale zároveň je zachována kontinuita celé školy. Do tříd se vchází vlastním vchodem z vestibulů ze školní zahrady. Každá třída slouží současně jako herna i ložnice dětí a má vlastní šatnu, toalety, umývárny, kabinet pro učitelky. Třídy jsou vkusně, prakticky a moderně vybaveny, prostředí herny i třídy je uspořádáno tak, aby poskytovalo dostatek podnětů pro pracovní, pohybové, dramatické i smyslově poznávací činnosti dětí. Každá třída má svůj identický symbol – Krokodýlci, Sluníčka, Kočičky, Zajíčci. V současné době jsou 3 třídy naplněny do kapacity 24 dětí a jedna třída je  logopedická, pro děti s narušenou komunikační schopností a závažnými vadami řeči, kde je kapacita snížena na 14 dětí.
    Rozdělení dětí do dvou  tříd je heterogenní, zpravidla od 3- 4,5 let věku. Děti v posledním ročníku,  5-6 let se vzdělávají v jedné třídě a jedna třída je logopedická.  Ve třídách je dostatek dětem dostupného výtvarného a pracovního materiálu, hraček, didaktických pomůcek, hudebních nástrojů, dětských knih a encyklopedií. Důležité místo je věnováno vystavování a uchovávání dětských výtvorů, interiéry tříd, šaten a chodeb jsou pravidelně obměňovány podle toho, co právě ve třídě děti prožívají, jakým tématem, projektem se zabývají. Herna slouží, kromě pohybových a činnostních aktivit také pro odpočinek a relaxaci dětí. Školní zahrada je vhodným místem pro hry dětí a pořádání různých akcí. Každá třída zde má k dispozici svůj prostor s  různými herními prvky a pískovištěm . Děti mají možnost osvojovat si  pracovní a pěstitelské dovednosti na vyvýšených záhonech, o které společně pečují. Nově je zrekonstruované oplocení celého areálu a také 3 zastíněná pískoviště s „pryžovou“ úpravou. Zázemí zahrady poskytuje dostatečný prostor pro pohybové činnosti dětí, nejen s využitím moderních herních prvků (lanové průlezky, tunel, skluzavka, pružinová houpadla atd.). Zahrada je udržovaná a prochází pravidelnou rekultivací zeleně, poskytuje dostatek stínu v letních měsících. Budova mateřské školy i školní zahrady je postupně rekonstruovaná a modernizovaná.

Zápis do MŠ