Kontakt | e-mail: reditelka@mshranicky.cz | tel. 778 973 720 | Puškinova 527, 682 01 Vyškov

Třída I. Krokodýlci

Třída s logopedickou péčí

Pedagogické pracovnice

Bc. Milena Žaludová
Bc. Jitka Gurková

Bc. Blanka Bartůšková- Justová – asistent pedagoga

Provozní pracovnice – školnice

Pavlína Růžičková

Provozní doba třídy : 7:00 – 15:00

V logopedické třídě poskytujeme předškolní vzdělávání dětem s narušenou komunikační schopností a závažnými vadami řeči.

Cílem je hravou formou rozvíjet řeč jako základní prostředek komunikace a duševního rozvoje dítěte.

Snížený počet dětí ve třídě umožňuje individuální přístup a optimální péči pedagogů.

Do logopedické třídy jsou děti přijímány na základě doporučení SPC a PPP.

Logopedická péče probíhá v rámci každodenní individuální intervence

a skupinové péče s důrazem na potřeby a možnosti dětí.

Usilujeme o to, aby byl předškolákům usnadněn hladký nástup do ZŠ.

Fotogalerie : šk. rok 2023/24

Canisterapie ve školce

Kutálí se brambora

Bramboriáda -akce s rodiči

Dýňové hrátky

Halloweenská párty

Kouzelník podzim

Hrajeme si na školáky

Mikulášské nadělování

Adventní vyrábění s rodiči

Divadlo -Ukradený stromeček

My tři králové ……

Vyprava do krajin sněhu a ledu

Vrána letí …

Muzikanti co děláte ?

Veselý karneval

Cesta do Vesmíru

Muzikoteraie

Hravá věda

Papoušci v MŠ

Zdravé zoubky

Sportovní denZŠ Purkyňova