Kontakt | e-mail: reditelka@mshranicky.cz | tel. 778 973 720 | Puškinova 527, 682 01 Vyškov

Akce v MŠ v dubnu

5.4.ve středu vystoupení nejstarších dětí na velikonočních trzích v 10:40 , Masarykovo náměstí Vyškov ( Zajíčci)

13.4. ve čtvrtek program s Policií Vyškov – na školní zahradě od 10:00

18.4. v úterý „Den Země“ – přírodovědná stezka na ZŠ Letní pole ( Třída Sluníčka a Kočičky)

19.4. ve středu Výlet do Pozořic – environmentální program „Kouzelná hlína“( Třída Zajíčci a Krokodýlci)

24.4. v pondělí hudební pořad “ Večerníčky nedáme, rádi si je zpíváme“ (všechny třídy)

26.4. ve středu – prevence a bezpečnost, návštěva hasičů v MŠ, ukázka požární techniky ( všechny třídy)