Kontakt | e-mail: reditelka@mshranicky.cz | tel. 778 973 720 | Puškinova 527, 682 01 Vyškov

Platby 2023/24

Mateřská škola Hraničky, Vyškov, příspěvková organizace

ZPŮSOB A ROZSAH ÚHRAD ZA STRAVNÉ A ŠKOLNÉ

  1. Platbu školného + stravného si MŠ provede zpětně,  do 15. dne následujícího měsíce, inkasem.

K TOMUTO ÚČELU JE NUTNÉ SI V BANCE ZŘÍDIT SOUHLAS S INKASEM A POTVRZENÍ O JEHO ZŘÍZENÍ SE JMÉNEM DÍTĚTE A S ČÍSLEM VAŠEHO ÚČTU ODEVZDAT VEDOUCÍ STRAVOVÁNÍ DO 15. 9. 2023!

Číslo účtu naší mateřské školy je  27-390 309 0207/0100.

  • Rodiče nově přijatých dětí musí také zaplatit zálohu ve výši 2000,-, s uvedením jména dítěte do poznámky, na účet MŠ.

Uhrazení zálohy je podmínkou docházky do MŠ od 1. 9. v daném šk. roku. Tato částka bude vrácena po ukončení docházky dítěte do mateřské školy.


PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ
elektronicky v systému programu ŠJ. Přístupové údaje a pravidla získáte u p. vedoucí ŠJ.

Přihlášení do aplikace https://www.misocz.cz/jidelna/mshranicky/

Přihlašovací jméno: čtyřmístné identifikační číslo ID: …. ( získáte u ved. ŠJ)

  1. Děti se odhlašují nejpozději do 7.00 hodin daného dne ( včetně víkendu) elektronicky. Pouze ve výjimečných případech je možné odhlásit  v daný den  do 7:00 tel. 517 330 379 .
  2. Pokud dítě nebude odhlášeno,  bude strava plně účtována.

3. Při náhlém onemocnění dítěte mají rodiče možnost si první den nemoci oběd vyzvednout v době výdeje stravy ve třídě od 11.45- 12.00, do vlastního jídlonosiče. Pokud rodič stravu na další den neodhlásí a dítě nebude přítomno v MŠ, bude ŠJ počítat plnou cenu stravy bez dotace t.j 120,- Kč (123,- Kč – dítě 7 let). Podle platné vyhlášky o školním stravování, č. 107/2005 Sb. §4 bod 9, může rodič odebrat oběd ze školní jídelny pouze první den neplánované nepřítomnosti v mateřské (tj. nemoc, lékař apod.) a další dny mu bude účtována plná cena stravy- nedotovaná.

V případě, že dítě bude odcházet určitý den po obědě, je možné daný den do 7.00 hod. odhlásit odpolední svačinu, v elektronickém systému ŠJ.

Odhlásit lze pouze celodenní stravu ( přesnídávku, oběd, svačinu) nebo jen odpolední svačinu!

(z hygienických důvodů není možné odnášet svačinu domů)!

CENY STRAVNÉHO A ŠKOLNÉHO

Stravné od 1. 2. 20233 – 6 let7 let
Přesnídávka11 Kč12 Kč
Oběd31 Kč32 Kč
Svačina11 Kč12 Kč
Stravné celkem /den53 Kč56 Kč
Školné/měsíc450,- 
Stravné bez dotace /den120,- Kč123,-Kč

               PRACOVNÍ DOBA VEDOUCÍ STRAVOVÁNÍ

Vedoucí stravování: Miluše Daňková

Pracovní doba: úterý 13:00 – 16:30 čtvrtek  7.30 – 16.30 hodin 

Kontakt – tel. čísla: 735 126 927, e-mail: ucthranicky@tiscali.cz