Kontakt | e-mail: reditelka@mshranicky.cz | tel. 778 973 720 | Puškinova 527, 682 01 Vyškov

Akce v MŠ v dubnu

5.4. Malá technická univerzita – polytechnika Malý architekt – starší děti 10.4. muzikálové vystoupení Muzikálové potěšení – všechny třídy 17.4. a 24.4. Plavecká škola 1.a 4. třídy 18.4. ČČK program o první pomoci Medvídek Popleta – všechny třídy 22.4. Den Země ZŠ Letní pole – přírodovědné stezky – všechny třídy 19.4. Jarní fotografování – sady i třídy 25.4. Cestovatelské kreslení – naučný kreativní program s malířem, všechny třídy 29.4. preventivní vyšetření očí PRIMAVIZUS – informace na třídách pro přihlášené