Kontakt | e-mail: reditelka@mshranicky.cz | tel. 778 973 720 | Puškinova 527, 682 01 Vyškov

Akce v MŠ v únoru

sportovní hry předškoláků na ZŠ Purkyňova – středa dopoledne

13.2. muzikoterapie “ Slečna Strunka hledá kamarády“ – dopoledne

21.2. Karneval v MŠ s klaunem a kouzelníkem Sašou – všechny třídy , dopoledne