Kontakt | e-mail: reditelka@mshranicky.cz | tel. 778 973 720 | Puškinova 527, 682 01 Vyškov

30.10. dopoledne od 8:30 v MŠ MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA

Výukový program pro děti “ STAVITEL MĚSTA“ s praktickou aktivitou

děti si postaví důležité veřejné budovy, povídají si o stavbách, budovách ve městě,

učí se orientovat a zakreslovat v mapě……….