Kontakt | e-mail: reditelka@mshranicky.cz | tel. 778 973 720 | Puškinova 527, 682 01 Vyškov

Zápis do MŠ 2023/24 – výsledky přijímacího řízení

Zveřejněním výsledků je Rozhodnutí o přijetí považováno za doručené, rodiče mají možnost Rozhodnutí

vyzvednout v kanceláři školy nebo na informační schůzce, která proběhne 22.června v 15:30 ve třídě Krokodýlků

Formuláře ke stažení: