Kontakt | e-mail: reditelka@mshranicky.cz | tel. 778 973 720 | Puškinova 527, 682 01 Vyškov

Zvýšení ceny stravného VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

Oznamujeme rodičům, že od 1. 2. 2023 dojde ke zvýšení cen stravného

Věková skupina do 6 let celkem 53,- Kč

Přesnídávka 11,-

Oběd 31,-

Svačina 11,-

Věková skupina 7 – 10let celkem 56,-kč

Přesnídávka 12,-

Oběd 32,-

Svačina 12,-