Kontakt | e-mail: reditelka@mshranicky.cz | tel. 778 973 720 | Puškinova 527, 682 01 Vyškov

Atletická olympiáda MŠ

Moc blahopřejeme našim malým sportovcům za krásné 1. místo