Kontakt | e-mail: reditelka@mshranicky.cz | tel. 778 973 720 | Puškinova 527, 682 01 Vyškov

Zápis do MŠ – výsledky přijímacího řízení 2022/23

Vážení rodiče,

rozhodnutí o přijetí je připraveno k převzetí v kanceláři školy denně od 10:00 – 14:00, jinak dle tel. domluvy.

Zveřejněním tohoto seznamu dne 25. 05. 2022 se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená
a následující den začíná běžet patnáctidenní lhůta pro odvolání, které lze podat do 15 dnů ode dne
vyvěšení. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky Mateřské školy Hraničky, Vyškov
příspěvková organizace, která rozhodnutí vydala, a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Informační schůzka pro nově přijaté děti pro školní rok 2022/2023 proběhne 28.června od 15:30 hodin ve třídě KROKODÝLKŮ.