Kontakt | e-mail: reditelka@mshranicky.cz | tel. 778 973 720 | Puškinova 527, 682 01 Vyškov

JARNÍ ZÁŽITKOVÉ FOTOGRAFOVÁNÍ

PTAČÍ HNÍZDO – BALÍČEK FOTOGRAFIÍ , VÝBĚR 2 VARIANTY

proběhne dne 31.3. 2022 od 9,00 v MŠ

Zájemci o zážitkové fotografování odevzdají objednávkový formulář do třídy své učitelce.