Kontakt | e-mail: reditelka@mshranicky.cz | tel. 778 973 720 | Puškinova 527, 682 01 Vyškov

Divadlo v MŠ 2.3. 2022

DDD – divadlo dětského diváka zahraje dopoledne od 9,00 hodin pohádku Včelí královna.

Vstupné hrazeno Spolkem rodičů.