Kontakt | e-mail: reditelka@mshranicky.cz | tel. 778 973 720 | Puškinova 527, 682 01 Vyškov

Informační schůzky pro rodiče a schůze Spolku přátel MŠ, z. s.

proběhnou v úterý 6. 9 . 2022 od 15:30 v jednotlivých třídách .